Crisismanagement

Een multinational met meerdere vestigingen in Amerika en Europa wil de lokale crisis teams oefenen. Afwisselende crisis-scenario’s over security, imago, sociale media en veiligheid moeten bij de oefeningen aan bod komen. Hoe creëer je een “out-of-the-box” uitdaging over crises?

Veiligheid staat bij deze chemische reus hoog op de agenda. Crisismanagement is dan al gauw synoniem met safety. Maar hoe reageert het (regionale corporate) crisisteam als de crisis nu ineens op het gebied van imago, sociale media of security ligt? Is het team daar klaar voor? Begrijpt men de implicaties en waar haalt men de kennis vandaan?

Door via twee niet alledaagse scenario’s in één jaar het crisisteam te trainen en oefenen werd een grote stap voorwaarts gemaakt met de awareness.

De aanpak werd echt interactief door het crisismanagementteam te oefenen door de input niet via ons, maar via een van de regionale Emergency-Response teams te laten verlopen. Dat betekende actief oefenen op twee plaatsen in Europa. Door er vervolgens samen met onze mediapartner ook interviews met enkele senior Vice-Presidents aan toe te voegen was de levendigheid van het scenario compleet.

Deze aanpak dankzij een combinatie van table-top exercise met een strategisch scenario op corporate niveau garandeert de betrokkenheid van het topmanagement. Dit in tegenstelling tot de obligate BHV oefeningen waar velen een een slap crisisscenario aan koppelen!