Security strategie & team workshop

Het security MT van een globale telecom provider levert kwalitatief goede, unieke security diensten. Maar er is twijfel of de strategie van het MT aansluit bij de snel veranderende corporate omgeving. Een moderator kan teambuilding en strategie focus hand in hand laten gaan!

De wereld om ons heen verandert snel. Security professionals en security afdelingen neigen over het algemeen naar een behouden opstelling. En daarmee ontstaat ook het risico dat de security strategie niet meer aansluit bij de snel veranderende corporate strategie. Hoe zorg je ervoor dat je als security team niet alleen kwalitatief goede security levert, maar ook aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen blijft houden?

Samen met de European Security Academy ontwikkelde DutchRisk voor Security MT’s een strategie & team workshop. In een meerdaagse sessie wordt de gelegenheid geboden 100% tijd te claimen om samen de focus op de strategie te houden of hernemen. Onderdeel van de workshop is een outdoor team activiteit. De workshop richt zich daarnaast op verandering en het herkennen van kansen en bedreigingen.

De outdoor team activiteit is inspannend, maar gaat niet over fysieke prestaties. Professionele outdoor specialisten richten zich op het stellen van (team) doelen, samenwerken (als team) en beseffen dat je (als team) tot meer in staat bent dan het team denkt. De meerdaagse workshop vindt plaats op een inspirerende en historisch uniek locatie. Bovendien is er bijzondere aandacht voor de inwendige mens! Per slot van rekening moet een meerdaagse workshop ook plezierige herinneringen opleveren. Dat versterkt het teamgevoel.

De buiten opgedane leermomenten (en plezier!) worden de volgende dag gebruikt om met hernieuwde energie en besef van teamprestaties stil te staan bij de security strategie. Aan het einde van de meerdaagse workshop gaat iedereen met concrete doelen en tastbare actiepunten op zak weer terug naar het werk.

In overleg met de opdrachtgever volgen we de actiepunten en gestelde doelen na een afgesproken periode weer op.

Deze aanpak leidt tot:

  • concrete actie
  • een actueel en praktische strategie
  • het besef dat ook security als business-issue binnen de organisatie “verkocht” moet worden.