Crisismanagement

Wanneer is iets een crisis? Een crisis mag wel worden omschreven als “het moment van de waarheid”.

Het is enerzijds een uitdaging met een potentieel grote invloed op de toekomst. Anderzijds is het een kans om te laten zien waar de organisatie toe in staat is.

Wilt u uw (corporate) crisisteam echt uitdagend oefenen? Met onze hulp traint u realistisch op cyber, reputatie, continuïteit, security of veiligheidsscenario’s.

Ondanks allerlei preventieve maatregelen worden organisaties regelmatig geconfronteerd met plotselinge, ongewenste en ingrijpende gebeurtenissen die kunnen ontaarden in een crisis. Het opstellen van stapels draaiboeken, die in detail beschrijven hoe iedere potentiële crisissituatie onder controle te brengen, blijkt in de praktijk een heilloze weg.

DutchRisk vindt dat crisisvoorbereiding procesmatig – op basis van business impact – benaderd moet worden. Dit doen wij door (corporate) crisismanagementteams te trainen op:

  • Besluitvormingsproces
  • Communicatie
  • Gedrag in het team

Een structurele en systematische inventarisatie en analyse van de voor uw organisatie relevante potentiële crisisveroorzakers (DutchRisk spreekt graag over een ‘top-10 van crisisscenario’s’) is het beste uitgangspunt voor de voorbereiding op een crisis.

Onze aanpak (crisisoefening, training of crisisplannen) maakt crisismanagementteams interactief bewust van valkuilen zoals:

  • Silodenken (werken in silo’s waardoor de kracht van het crisisteam niet wordt benut)
  • Aannames (in besluitvorming niet het onderscheid tussen feit en aanname maken)
  • Actiestatus (onvoldoende inzicht hebben in de daadwerkelijke status van – lopende – acties)